Με τις συγκεκριμένες διατάξεις επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών, επιλύοντας ερμηνευτικά ζητήματα που ανέκυψαν σε συνδυασμός με τις διατάξεις του ΦΠΑ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καλούνται όλα τα πρόσωπα να αποδώσουν αναδρομικά από την 1η.1.2021 έως τις 31η.10.2022 τέλη χαρτοσήμου για τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, πιστωτικές κάρτες από εταιρίες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα διάταξη, έρχεται να υποσκελίσει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2323/2020 και 2163/2020) οι οποίες έκριναν ότι καταργήθηκαν από 1.1.1987 οι διατάξεις που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις συμβάσεις έντοκων χρηματικών δανείων.

Ερωτηματικό δε τίθεται για την αναδρομική επιβολή από 1.1.2021, που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου σε αρκετούς φορολογούμενους.