Κατάθεση διάταξης σε νομοσχέδιο, βάσει της οποίας επανέρχεται, νομοθετικά πλέον, η επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια παρά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.

Home Blog
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και...
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όταν προέκυπταν φορολογικές διαφορές σε περιπτώσεις ελέγχου από την φορολογική διοίκηση, αυτό γινόταν μονομερώς και δεν υπήρχε ...
Σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, οι εισφορές που καταβάλλουν σε μηνιαία βάση όσα πρόσωπα ασφαλίζονται ως ελ...
This is default text for notification bar