Υπηρεσίες

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
 • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις & διεθνείς εξαγορές
 • Transfer Pricing (benchmarking, προετοιμασία και παρακολούθηση φακέλου τεκμηρίωσης)
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Υπηρεσίες διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού
 • Φ.Π.Α. και λοιποί έμμεσοι φόροι
 • Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων
 • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών
 • Φορολογία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Ακίνητη περιουσία
 • Επίβλεψη Λογιστηρίου
 • Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Σύνταξη και Υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • ΔΠΧΑ
 • Πληροφοριακές Αναφορές Διοίκησης
 • Προσαρμογή στη Νομοθεσία
 • Συμβουλές σχετικά με τις φορολογικές διατάξεις
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Σύνταξη και Υπογραφή Δηλώσεων όλων των φόρων
 • Εκπροσώπηση στις Αρχές
 • Αρχειοθέτηση με βάση φορολογικά πρότυπα
 • Φορολογικοί έλεγχοι
EΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
 • Ασφαλιστική νομοθεσία
 • Εργατική νομοθεσία
 • Υπολογισμός Τακτικής και Έκτακτης Μισθοδοσίας
 • Έκδοση Αποδείξεων Μισθοδοσίας (Εντύπων ή Ηλεκτρονικών)
 • Σύνταξη και Υποβολή όλων των αναγκαίων Δηλώσεων στις αρμόδιες Αρχές
 • Διαδικασίες Προσλήψεων, Αποχωρήσεων και Απολύσεων Προσωπικού
 • Διαδικασίες Έναρξης Μισθοδοσίας
 • Αναφορές και Προβλέψεις Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση Αδειών και Απουσιών
 • Διαχείριση Υπερωριών
 • Πρακτική βοήθεια Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
 • Διαχείριση Πληρωμών Εργοδότη
 • Διαχείριση προσωπικού
 • Επιλογή προσωπικού
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έναρξη Επιχειρήσεων

 • Συμβουλές για τη Νομική Μορφή
 • Σύσταση Εταιρειών
 • Διαδικασίες Σύστασης – Έναρξης (καταστατικό, λήψη ΑΦΜ, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ)
 • Ενοικίαση Χώρων για τη Στέγαση της Έδρας Επιχειρήσεων

Παύση Επιχειρήσεων

 • Εκκαθαρίσεις εταιρειών
 • Διαδικασία παύσης εργασιών

Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων

 • Μετασχηματισμοί όλων των μορφών επιχειρήσεων
 • Μετασχηματισμοί ιδιότυπων εταιρικών μορφών

Απόκτηση Επιχειρήσεων

 • Εταιρικές αποκτήσεις

Ο ρόλος μας περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών σε πελάτες αναφορικά με:

 • την απόκτηση εταιρειών
 • την απόκτηση μιας επιχείρησης ή των στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας
 • έρευνες αποκτήσεων

Συμβουλές επιχειρησιακής στρατηγικής

Επιπλέον, σε όλους τους πελάτες μας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με:

 • Πραγματοποίηση στρατηγικής επισκόπησης
 • Πραγματοποίηση επισκόπησης επιλογών
 • Πωλήσεις
 • Προετοιμασία της επιχείρησης για μια πώληση
 • Προετοιμασία ενός υπομνήματος πληροφοριών (information memorandum)
 • Προσδιορισμός των πιθανών αγοραστών και προσέγγισή τους εκ μέρους του πελάτη μας
 • Συμβουλή για τους όρους των προσφορών που έγιναν για την επιχείρηση ή το τμήμα προς πώληση
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς αγοραστές
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τον φορολογικό προγραμματισμό για τον πελάτη με στόχο να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος φορολογικών επιστροφών
 • Διαχείριση προγράμματος για ολόκληρη τη συναλλαγή από την έναρξη έως την ολοκλήρωση
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων επιδοτήσεων μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προϋπολογισμοί και Ταμειακές Ροές
 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων
 • Κοστολόγηση (Αναλυτική Λογιστική)
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Διαδικασίες λειτουργίας στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου
 • Οργανόγραμμα – Θέσεις ευθύνης
 • Job Descriptions

Σε μερικές περιπτώσεις μπορούμε να δεσμευθούμε από έναν πελάτη για να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα αποκτήσεων ως ιδιαίτερη ανάθεση που ίσως οδηγήσει σε μια συναλλαγή. Οι έρευνες αποκτήσεων μπορούν να είναι active ή reactive.

 • Αποκτήσεις που περιλαμβάνουν τη διαχείριση:
  • Management buy-out (MBO)
  • Buy-in, management buy-out (BIMBO)
  • Vendor initiated management buy-out (VIMBO)
  • Management buy-in (MBI)
  • Institutional buy-out (IBO)
 • Αύξηση χρηματοδότησης και επιχειρησιακός προγραμματισμός
 • Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να πετύχει κανονική ανάπτυξη
 • Χρηματοδότηση μιας απόκτησης ή buy – out
 • Ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος
 • Αγορές παγίων στοιχείων ενεργητικού
 • Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ

Πειραιώς 112, Αθήνα
Τ.Κ. 11854

T210 5562260
F210 5562261
Einfo@ecplan.gr
Πειραιώς 112, Αθήνα, TK 84600
ΜΥΚΟΝΟΣ

Aεροδρόμιο
Τ.Κ. 84600

T22890 71076
F22890 71077
Einfomykonos@ecplan.gr
Aεροδρόμιο, Μύκονος, TK 84600
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Νέα οδός Φηρών-Πύργου
Τ.Κ. 84700

T22860 36863
F22860 36864
Einfosantorini@ecplan.gr
Νέα οδός Φηρών-Πύργου, Σαντορίνη, TK 84700